Primat Tehlike Sınıfları

Musa sapientum fixa

Açıklanamayan, doğaüstü kabiliyetlere sahip yerine göre tehlikeli olan primatlar.


Mysus

Genelde diğer primatlara kıyasla anormal derecede agresif ve fiziksel güç bakımından üstün olan primatlar.


Subtiliter

Diğer primatlara kıyasla anormal derecede fazla zeka belirtisi gösteren primatlar.


Monachus

Anormal olduğundan şüphelenilen gözetim altındaki primatlar.


Argotera

Doğuştan normal bir primat olarak doğup, sonradan anomalik özellik kazanmış primatlar.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License